Laden...

Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de visie, organisatie en begroting van het MSB VCL. Hij is daarvoor aanspreekpunt en gesprekspartner voor de eigen leden van het MSB VCL, interne- en externe opdrachtgevers, investeerders en diverse andere contacten. Het bestuur) volgt de landelijke wet- en regelgeving als ook andere maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en probeert deze proactief te vertalen naar de eigen bedrijfsvoering. Het bestuur handelt naar eer en geweten binnen de gezamenlijk vastgestelde en vastgelegde kaders.

Bij de vorming van het bestuur wordt geprobeerd een afspiegeling van de bestaande vakgroepen te borgen. Alle leden van het bestuur hebben eigen portefeuilles en zijn hiervoor eerste aanspreekpunt.

 

 

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter dr. Froukje Ubels, internist-vasculair geneeskundige
Penningmeester drs. Mariëlle Wuite-Eversdijk, gynaecoloog
Lid dr. Wouter Lodder, KNO-arts


1e aanspreekpunt 2e aanspreekpunt
Algemeen Froukje Ubels
Financiën Mariëlle Wuite-Eversdijk
DOT-registratie en vraagstukken Froukje Ubels Mariëlle Wuite-Eversdijk
HRM, voorzitter toetsingscommissie
Externe opdrachtgevers, w.o. Sionsberg Mariëlle Wuite-Eversdijk
Kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid Froukje Ubels
Substitutie van zorg Froukje Ubels
ZE’s Froukje Ubels