Laden...

Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden
    Home   ›   Over ons

Over ons

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL) is gehuisvest in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Het MSB VCL is een maatschap van vrijgevestigd medisch specialisten en heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen tot een vooruitstrevend bedrijf voor hoogcomplexe medisch specialistische zorg.

Het MSB VCL is een maatschap van de vakgroepen cardiologie, dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, keel-, neus- en oorheelkunde, longziekten, maag-, darm- en leverziekten, neurologie, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, radiologie, reumatologie en urologie.

Het MSB VCL is werkzaam in o.a. Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum (Sionsberg), Bergmankliniek en voor o.a. het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), diverse ketenzorgorganisaties en adviesorganen.

Het MCL is één van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) in Nederland en vervult een regiofunctie in Friesland voor hoogcomplexe zorg (www.mcl.nl). Organisatorisch zijn de resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s) in verdergaande ontwikkeling met duaal management, bestaande uit een organisatorisch manager en een medisch manager.
Speerpunten hierbij zijn kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid.