Laden...

Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Missie en visie

Het MSB VCL streeft naar optimale kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid in de zorg voor de individuele patiënt. Daarnaast heeft het MSB VCL de ambitie zich te ontwikkelen tot een vooruitstrevend en efficiënt bedrijf voor hoogcomplexe medisch specialistische zorg waarin opleiding, onderwijs en wetenschap als vanzelfsprekend worden beschouwd.