Laden...

Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Maag- darm- en leverziekten

De MDL-zorg (maag-, darm- en leverziekten) in het MCL wordt gecoverd door meerdere personen. De vakgroep MDL bestaat op dit moment uit 4 MDL-artsen en een scopiërend internist. Daarnaast zijn er 2 parttime MDL-waarnemers werkzaam en 2 internisten in loondienst die een aantal uren per week MDL-zorg doen. De MDL-artsen maken deel uit van de maatschap Interne Geneeskunde en MDL.

 

MDL is een vakgebied dat de afgelopen jaren sterk is gegroeid is qua aanbod en behandelmogelijkheden. Vergelijkbare STZ ziekenhuizen hebben gemiddeld 8 MDL-artsen. Het streven van de vakgroep is dan ook om te groeien naar een vergelijkbare grootte. Deze groei wordt bemoeilijkt door het beperkte aantal MDL-artsen in Nederland. Gelukkig heeft de vakgroep toch zicht op uitbreiding. In september van dit jaar start een 5e MDL-arts en met een potentiële 6e collega voor begin 2017 zijn we op dit moment in gesprek.

 

De vakgroep MDL in het MCL voert MDL-zorg uit over de hele breedte. De speerpunten van de vakgroep zijn: advanced endoscopie, hepatologie/hepatitis, inflammatoire darmziekten, oncologie, voedingsproblematiek, functionele klachten en bekkenbodempathologie. De laatste twee worden in multidisciplinair verband uitgevoerd, te weten het PDS centrum (prikkelbaar darmsyndroom) en het bekkenbodemexpertise centrum. Patiënten kunnen ook in het MCL terecht voor een coloscopie in het kader van Bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Voor de uitvoering van de veelzijdige MDL-zorg wordt de vakgroep ondersteund door verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen.

 

De vakgroep verzorgt onderwijs aan arts-assistenten in de (voor)opleiding interne geneeskunde, coassistenten en verpleegkundigen. Verder participeert de vakgroep in multicenter trials en eigen onderzoek. Eén van de MDL-artsen is bestuurslid van de wetenschappelijke Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie en organisator van de MDL regioavonden.


Maag- darm- en leverziekten