Laden...

Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Maag- darm- en leverziekten

De vakgroep MDL (maag-, darm- en leverziekten) in het MCL bestaat uit 7 MDL-artsen. De MDL-artsen vormen een zelfstandige maatschap. Naast werkzaamheden in het MCL wordt ook gewerkt in het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

MDL is een vakgebied dat de afgelopen jaren sterk is gegroeid is qua aanbod en behandelmogelijkheden. Vergelijkbare STZ ziekenhuizen hebben gemiddeld 8-9 MDL-artsen. Het streven van de vakgroep is dan ook om te groeien naar een vergelijkbare grootte. Inmiddels is de vakgroep uitgebreid tot 7 personen.

De vakgroep MDL in het MCL voert MDL-zorg uit over de hele breedte. De speerpunten van de vakgroep zijn: advanced endoscopie, hepatologie/hepatitis, inflammatoire darmziekten, oncologie, voedingsproblematiek, functionele klachten en bekkenbodempathologie. De laatste twee worden in multidisciplinair verband uitgevoerd in het PDS (prikkelbaar darmsyndroom)centrum en het bekkenbodemexpertise centrum. Patiënten kunnen ook in het MCL terecht voor een coloscopie in het kader van Bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Voor de uitvoering van de veelzijdige MDL-zorg wordt de vakgroep ondersteund door verpleegkundig specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en twee nurse endoscopisten.

De vakgroep verzorgt onderwijs aan arts-assistenten in de (voor)opleiding interne geneeskunde, coassistenten en verpleegkundigen. Verder participeert de vakgroep in multicenter trials en eigen onderzoek. Eén van de MDL-artsen is bestuurslid van de wetenschappelijke Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie en organisator van de MDL regioavonden.


Maag- darm- en leverziekten