Laden...

Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Reumatologie

De vakgroep reumatologie maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van het MSB VCL.

De reumatologie wordt in de volle omvang uitgeoefend. Vanuit het MSB VCL worden werkzaamheden verricht voor het Medisch Centrum Leeuwarden, o.a. op een klinische afdeling met 8 bedden en is er capaciteit voor 6 dagbehandelingen per dag. Op deze afdeling is een ANIOS werkzaam. In het MCL wordt een AIOS begeleid in de perifere stage van de opleiding reumatologie in samenwerking met het UMCG. De regiomaatschap reumatologie werkt volgens een netwerkmodel voor drie medisch specialistische bedrijven en is werkzaam in Leeuwarden, Drachten en Heerenveen.


Reumatologie

Reumatologie