Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden
    Home   ›   Organisatie

Organisatie

Het MSB VCL-bestuur is met twee bestuursleden vertegenwoordigd in het Stafbestuur. Het Stafbestuur overlegt wekelijks. Tevens overlegt het MSB VCL-bestuur maandelijks met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Daarnaast is er iedere maand een Vergadering der Maten met de gemandateerden van de vakgroepen. Jaarlijks spreekt ze afzonderlijk met de verschillende vakgroepen.  Er is een goede samenwerking met de Vereniging Medische Staf en de andere MSB’s in het MCL, te weten MSB Heelkunde, MSB Anesthesiologie en het Tandheelkundig Specialistisch Bedrijf.