Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Het bedrijfsbureau

Werkzaamheden

Ondersteuning en ontwikkeling van activiteiten van het MSB VCL worden verricht door medewerkers van het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau ressorteert onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het MSB VCL. Vanuit het bedrijfsbureau worden de in- en externe contacten geïnitieerd en gecoördineerd en worden vergaderingen en beleidsontwikkelingen voorbereid en uitgewerkt. De personele en financiële ontwikkelingen worden in goed overleg met betrokken in- en externe deskundige afgestemd. De medewerkers van het bedrijfsbureau zijn laagdrempelig bereikbaar en flexibel om de activiteiten van het MSB VCL zo goed mogelijk te laten verlopen.

het bedrijfsbureau bestaat uit:
Bedrijfsadviseur Piet Hoekstra
Financieel administratief medewerker Mientje Visser - Reitsma
Beleidsmedewerker / HRM Karina Leistra
Managementassistent Rieka Plantinga
Inhoudsdeskundig adviseur Op indicatie