Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden
    Home   ›   Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL) is gehuisvest in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Het MSB VCL is een maatschap van vrijgevestigd medisch specialisten en heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen tot een vooruitstrevend bedrijf voor hoogcomplexe medisch specialistische zorg.

Het MSB VCL is een maatschap van de vakgroepen cardiologie, dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, keel-, neus- en oorheelkunde, longziekten, maag-, darm- en leverziekten, neurologie, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, radiologie, reumatologie en urologie.

Lees meer