Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Keel- neus- en oorheelkunde

De maatschap KNO van het Medisch Centrum Leeuwarden maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van het MSB VCL en bestaat uit zeven leden die collegialiteit, hoogwaardige patiëntenzorg en plezierige onderlinge samenwerking hoog in het vaandel hebben staan. Zij voert de keel- neus- en oorheelkunde over de volle breedte uit, met verschillende subspecialisaties en multidisciplinaire activiteiten, waaronder hoofd-, halstumoren (met STZ erkenning), robotchirurgie, complexe neusproblemen en neuscorrecties, traanwegchirurgie, foniatrie, plaatsing van BCD’s (bone conductive devices), het slaapapneusyndroom, slikproblematiek en schisis (met STZ erkenning). De werkzaamheden worden uitgevoerd in het MCL (locatie Leeuwarden en Harlingen), Sionsberg Dokkum en Bergman Clinics.

De maatschap participeert in de B-opleiding en de opleiding van coassistenten van het UMC Groningen en vervult een actieve rol in de ziekenhuisorganisatie.


Keel- neus- en oorheelkunde

Keel- neus- en oorheelkunde