Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Het bestuur

Werkzaamheden

Het bestuur is verantwoordelijk voor de visie, organisatie en begroting van het MSB VCL. Hij is daarvoor aanspreekpunt en gesprekspartner voor de eigen leden van het MSB VCL, interne- en externe opdrachtgevers, investeerders en diverse andere contacten. Het bestuur volgt de landelijke wet- en regelgeving als ook andere maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en probeert deze proactief te vertalen naar de eigen bedrijfsvoering. Het bestuur handelt naar eer en geweten binnen de gezamenlijk vastgestelde en vastgelegde kaders.

Bij de vorming van het bestuur wordt geprobeerd een afspiegeling van de bestaande vakgroepen te borgen. Alle leden van het bestuur hebben eigen portefeuilles en zijn hiervoor eerste aanspreekpunt.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter drs. Mariëlle Wuite-Eversdijk, gynaecoloog
Penningmeester dr. Wouter Lodder, KNO-arts
Lid dr. Wouter Schuiling, neuroloog
Lid dr. Susanne Korsse, MDL-arts
Lid drs. Rinze Wolf, radioloog


1e aanspreekpunt 2e aanspreekpunt
Algemeen Mariëlle Wuite-Eversdijk Wouter Lodder
Financiën Wouter Lodder Wouter Schuiling
Commissie voor investeringen en innovaties Wouter Lodder Wouter Schuiling
HRM, voorzitter toetsingscommissie Susanne Korsse Mariëlle Wuite-Eversdijk
Externe opdrachtgevers, w.o. Sionsberg Wouter Lodder Wouter Schuiling
Regionale samenwerking Mariëlle Wuite-Eversdijk Wouter Lodder
Substitutie van zorg Wouter Schuiling Susanne Korsse