Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de visie, organisatie en begroting van het MSB VCL. Hij is daarvoor aanspreekpunt en gesprekspartner voor de eigen leden van het MSB VCL, interne- en externe opdrachtgevers, investeerders en diverse andere contacten. Het bestuur volgt de landelijke wet- en regelgeving als ook andere maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en probeert deze proactief te vertalen naar de eigen bedrijfsvoering. Het bestuur handelt naar eer en geweten binnen de gezamenlijk vastgestelde en vastgelegde kaders.

Bij de vorming van het bestuur wordt geprobeerd een afspiegeling van de bestaande vakgroepen te borgen. Alle leden van het bestuur hebben eigen portefeuilles en zijn hiervoor eerste aanspreekpunt.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitterdrs. Mariëlle Wuite-Eversdijk, gynaecoloog
Penningmeesterdr. Wouter Lodder, KNO-arts
Liddr. Wouter Schuiling, neuroloog
Liddr. Margriet Feenema-Aardema, cardioloog


1e aanspreekpunt2e aanspreekpunt
AlgemeenMariëlle Wuite-EversdijkWouter Lodder
FinanciënWouter LodderWouter Schuiling
Commissie voor investeringen en innovatiesWouter LodderWouter Schuiling
HRM, voorzitter toetsingscommissieMargriet Feenema-AardemaMariëlle Wuite-Eversdijk
Externe opdrachtgevers, w.o. SionsbergWouter LodderWouter Schuiling
Regionale samenwerkingMariëlle Wuite-EversdijkWouter Lodder
Substitutie van zorgWouter SchuilingMargriet Feenema-Aardema