Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Cardiologie

De maatschap bestaat uit 15 cardiologen waarvan 9 algemeen cardiologen en 6 interventiecardiologen. Daarnaast ook enkele cardiologen in (al dan niet tijdelijk) dienstverband.
Onze klinische werkzaamheden vinden plaats in Leeuwarden. De poliklinische werkzaamheden, naast Leeuwarden, ook in Harlingen en op enkele Waddeneilanden.
De maatschap is onderdeel van het Hart- en vaatcentrum. Naast de basis cardiologische zorg heeft de maatschap hiermee een regionale functie en wordt de Friese patiënt een vrijwel volledig palet aan cardiologische zorg geboden. Voorbeelden hiervan zijn ICD zorg, electrofysiologie, percutane coronaire interventies (dotter) en percutane hartklepinterventies (bv TAVI).
Er is een goede samenwerking met cardiologen in de overige Friese ziekenhuizen. Zo implanteren er cardiologen uit Sneek en Heerenveen ICD’s in het MCL. Een cardioloog uit Drachten is betrokken bij het cardiale MRI programma van het MCL.
De maatschap beschikt, in samenwerking met het UMCG, over de B-opleiding cardiologie, dwz dat cardiologen in opleiding (AIOS) een deel van hun opleiding in het MCL kunnen volgen.
Er werken daarnaast op de afdeling artsen niet in opleiding tot specialist (ANIOS), co-assistenten en physician assistants (PA-ers).


Cardiologie