Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Gynaecologie en verloskunde

De maatschap bestaat uit 12 gynaecologen die het vak in de volle omvang uitoefenen. We hebben ieder een aandachtsgebied en participeren naar rato van onze aanstelling in de diensten. Kenmerkend voor onze maatschap is een sterk teamverband met goede ondersteuning en communicatie naar elkaar.

We worden bijgestaan door arts-assistenten (AIOS en ANIOS), artsen in opleiding tot tropenarts (AIGT), klinisch verloskundigen, fertiliteitsartsen, een verpleegkundig specialist  en een arts prenatale diagnostiek.

Op onze afdeling vinden jaarlijks circa 2000 bevallingen plaats. We verzorgen de NU-opleiding tot gynaecoloog binnen de OOR Noord- en Oost-Nederland en de stage Obstetrie van de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde. Daarnaast verzorgen we de opleiding voor coassistenten in samenwerking met UMC Groningen.