Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Longziekten

De vakgroep longziekten maakt sinds 1 januari 2015 deel uit het Medisch specialistisch bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL) en werkt in maatschapsverband samen met alle longartsen in de provincie Friesland.

De vakgroep bestaat momenteel uit negen longartsen en een tot twee chefs de clinique en heeft volledige opleidingsbevoegdheid tot longarts. Alle longartsen oefenen de longgeneeskunde in de volle breedte uit, maar er is subspecialisatie doorgevoerd naar de belangrijkste aandachtsgebieden binnen de longgeneeskunde.

Belangrijke speerpunten van de vakgroep zijn longoncologie en ernstig astma (geregistreerd in Top Klinisch Zorgregister van STZ ziekenhuizen) naast extra aandacht voor interstitiële longaandoeningen, slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen, longfysiologie, COPD en longrevalidatie

Oncologie is één van de speerpunten van het MCL. Deze functie wordt uitgeoefend in een goed gefaciliteerd multidisciplinair oncologisch centrum. Het multidisciplinaire ernstig astma expertisecentrum van het MCL vervult een bovenregionale functie.


Longziekten

Longziekten