Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Reumatologie

De vakgroep reumatologie maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van het MSB VCL.

De reumatologie wordt in de volle omvang uitgeoefend, waarbij er een STZ expertise centrum is voor Axiale Spondylartropathie. Tevens is er expertise op het gebied van o.a. Systemische Sclerose, Osteoporose, SLE en gecompliceerde Reumatoïde Artritis. Vanuit het MSB VCL worden werkzaamheden verricht voor het Medisch Centrum Leeuwarden, o.a. op een klinische afdeling met 4 bedden en is er capaciteit voor 6 dagbehandelingen per dag. Op de afdeling is een ANIOS werkzaam en in het MCL wordt een AIOS reumatologie begeleid in de perifere stage van de opleiding reumatologie in samenwerking met het UMCG. Sinds 2019 wordt er ook een reumatologie stage aangeboden aan de AIOS interne geneeskunde en geriatrie. De regiomaatschap reumatologie werkt volgens een netwerkmodel voor drie medisch specialistische bedrijven en is werkzaam in Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. Innovatie op gebied van eHealth is naast de patiëntenzorg ook een speerpunt van de vakgroep reumatologie.


Reumatologie

Reumatologie