Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Interne geneeskunde

De internisten verrichten allemaal de brede interne geneeskunde zowel op de polikliniek als in de kliniek en op de Spoed Eisende Hulp. Daarnaast hebben zij een aandachtsgebied waarbinnen zij meer complexe specialistische zorg bieden. Het betreft:

Endocrinologie (3 internisten)

Vasculaire geneeskunde (2)

Infectieziekten (2 )

Nierziekten (5)

Hematologie (3)

Oncologie (5)

Acute Geneeskunde (1)

De maatschap Interne Geneeskunde streeft naar goede kwaliteit van basiszorg met daarnaast voldoende ruimte voor ontwikkeling van hoog-complexe zorg. Doordat wij werken in een STZ-ziekenhuis in een provincie zonder universitair ziekenhuis en wij een goede samenwerking hebben met andere Friese internisten wordt steeds meer complexe zorg gecentraliseerd in het MCL. Voor de hemato-oncologische zorg zijn wij goed gefaciliteerd in ons multidisciplinaire OCL (Oncologisch Centrum Leeuwarden), waarbij polikliniek, dagbehandeling en kliniek gelokaliseerd zijn in directe nabijheid van het RIF (Radiotherapeutisch Instituut Friesland). De nefrologen hebben een gecertificeerd dialyse centrum in het MCL met daarnaast een satelliet centrum in Heerenveen. Meerdere specialisten verrichten ook poli in Harlingen. Wij participeren in multidisciplinaire poliklinieken op het gebied van behandeling van hepatitis, Graves-orbitopathie en osteoporose.

De maatschap hecht veel betekenis aan de opleiding van artsen tot specialist. Wij hebben opleidingsbevoegdheid voor 4 jaar voor artsen in opleiding tot internist en voor 2 jaar voor artsen in opleiding tot cardioloog, geriater, reumatoloog en longarts. Daarnaast participeren wij in coassistenten begeleiding.

Wij participeren in wetenschappelijke multicenter trials op het gebied van vooral oncologie, hematologie en nierziekten. Inkomsten uit trials worden gebruikt voor faciliteren van eigen wetenschappelijk onderzoek. Wij initiëren studies binnen de endocrinologie (effecten van bariatrische chirurgie) hematologie (data-analyse uit hemobase) en oncologie (oesophaguscarcinoom).


Interne geneeskunde