Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Oogheelkunde

Organisatie en samenstelling
De vakgroep oogheelkunde maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB/VCL).

De vakgroep oogheelkunde bestaat uit 5 oogartsen. Er is een teamleider aanwezig. Ondersteuning wordt geboden door 3 orthoptisten, 1 optometrist en 9 technisch oogheelkundig assistenten.

Leeuwarden en Harlingen

De oogartsen zijn naast het MCL Leeuwarden ook werkzaam in het MCL Harlingen. In beide ziekenhuizen worden patiënten op de polikliniek beoordeeld en vinden er oogheelkundige operaties plaats.

Behandelingen

Alle oogartsen voeren het vak in volle breedte uit. Zo worden er cataractextracties, intravitreale injecties en ooglidcorrecties uitgevoerd. Daarnaast zijn er de volgende subspecialisaties: glaucoomchirurgie, traanwegchirurgie en strabismuscorrecties.

Onderwijs

Co-assistenten en Spoed Eisende Hulp artsen (in opleiding) lopen in het kader van de opleiding enkele weken mee op onze polikliniek en operatiekamer.

Samenwerking diensten

Wat betreft de week- en weekenddiensten is er een samenwerkingsverband met de oogartsen van de andere Friese ziekenhuizen: de Tjongerschans, ziekenhuis Nij Smellinghe en het Antonius ziekenhuis.