Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Interventieradioloog (0,8 – 1 fte)

Standplaats en locatie
Leeuwarden

Voor de vakgroep radiologie zijn wij op zoek naar een vijfde

interventieradioloog (0,8 – 1 fte)

Vanwege groei van onze praktijk, mede door centralisatie en verbreding van het palet aan interventies, willen wij onze groep uitbreiden met een enthousiaste vijfde interventieradioloog.

De interventieradiologie in het MCL heeft een regionale functie voor vasculaire en non-vasculaire interventies, zowel electief als spoedeisend. Er is een goede samenwerking met andere vakgroepen, waaronder de vaatchirurgie. Het MCL combineert topklinische zorg met een goede werksfeer.

De vakgroep radiologie werkt in maatschapsverband en bestaat momenteel uit veertien radiologen, waarvan vier interventieradiologen.

De radiologen werken met aandachtsgebieden, met ieder twee of meer subspecialisaties. De radiologie wordt in de volle breedte beoefend, passend bij het STZ-profiel van het MCL. De afdeling is uitgerust met state-of-the-art apparatuur, onder andere drie recent aangeschafte MRI’s en binnenkort vervanging van CT’s waaronder uitbreiding met een derde CT. Ook zal op korte termijn vervanging van de angioapparatuur op de afdeling radiologie worden uitgevoerd.

Profiel

Wij zoeken een gecertificeerd interventieradioloog die graag in onze uitdagende omgeving wil werken. Gezien het STZ-profiel van het MCL en de vakgroep strekt ervaring met zowel vasculaire als oncologische interventies tot aanbeveling, evenals wetenschappelijke interesse (bijvoorbeeld blijkend uit een afgeronde promotie) en affiniteit met opleiden. Wij verwachten daarnaast actieve participatie in de werkzaamheden van de maatschap, de medische staf en de ziekenhuisorganisatie.

Het aanbod
U wordt in het eerste jaar aangesteld als radioloog in dienst van het MSB VCL. Bij gebleken geschiktheid wordt u aansluitend opgenomen in de maatschap radiologie volgens de richtlijnen van het MSB VCL. We streven er nadrukkelijk naar om deze vacature in te vullen met een nieuwe maat.

Informatie

U kunt meer informatie over deze functie inwinnen bij de heer M. Vrooland, radioloog en vakgroepcoördinator (e-mailadres Marc.Vrooland@mcl.nl, telefoonnummer 058 – 286 7918), de heer T.W.F. Vink, interventieradioloog (e-mailadres Ted.Vink@mcl.nl , telefoonnummer 058 – 286 6285) of één van de andere radiologen.

Zie www.msbvcl.nl voor informatie over het MSB VCL en www.mcl.nl voor algemene informatie over het ziekenhuis.

Sollicitatie

Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kunt u richten aan:

MSB VCL, via e-mail: msbvcl-bureau@mcl.nl, maar bij voorkeur via de button op de website van het MCL: https://www.mcl.nl/werken-in-het-mcl.