Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

interventieradioloog (0,8 – 1 fte)

Standplaats en locatie: Leeuwarden

Voor de vakgroep radiologie zijn wij op zoek naar een vijfde

interventieradioloog (0,8 – 1 fte)

De vakgroep radiologie bestaat momenteel uit veertien radiologen, waarvan vier interventieradiologen. Wegens groei van onze praktijk willen wij onze groep uitbreiden met een vijfde interventieradioloog.

Onze interventiepraktijk heeft een 24/7 spoedfunctie voor de provincie Friesland en een ruim aanbod van vasculaire en non-vasculaire interventies, waaronder behandeling van stenoserend en dilaterend vaatlijden (inclusief FEVAR), embolisaties (zowel acuut als electief inclusief uterusembolisatie), oncologische ablaties inclusief MWA (en op termijn cryo-ablaties), galweginterventies, dialyse shunts en veneuze toegangsprocedures zoals PICC en CVC. Verder inbrengen getunnelde peritoneaal dialysekatheters alsmede traanweginterventies. Nieuwe technieken en innovaties worden gestimuleerd.

De afdeling radiologie is uitgerust met onder andere twee interventiekamers (inclusief CBCT en fusie), drie CT’s (inclusief dual energy) en drie MRI’s (inclusief 3T).

De radiologen werken mede met thuiswerkstations, wat mogelijkheden biedt voor flexibel werken.

Het MCL combineert topklinische zorg met een prettige werksfeer en er is een goede samenwerking met alle betrokken specialismen. Zo ook met de vaatchirurgen, waarbij in goede harmonie wordt samengewerkt.

Profiel

Wij zoeken een gecertificeerd interventieradioloog die graag in onze uitdagende omgeving wil werken. Gezien het STZ-profiel van het MCL en de vakgroep strekt ervaring met zowel vasculaire als oncologische interventies tot aanbeveling, evenals wetenschappelijke interesse (bijvoorbeeld blijkend uit een afgeronde promotie) en affiniteit met opleiden. Wij verwachten daarnaast actieve participatie in de werkzaamheden van de maatschap, de medische staf en de ziekenhuisorganisatie.

Het aanbod
U wordt in het eerste jaar aangesteld als radioloog in dienst van het MSB VCL. Bij gebleken geschiktheid wordt u aansluitend opgenomen in de maatschap radiologie volgens de richtlijnen van het MSB VCL. We streven er nadrukkelijk naar om deze vacature in te vullen met een nieuwe maat.

Informatie

U kunt meer informatie over deze functie inwinnen bij de heer M. Vrooland, radioloog en vakgroepcoördinator (e-mailadres Marc.Vrooland@mcl.nl), Ted Vink, interventieradioloog (e-mailadres Ted.Vink@mcl.nl), Jan-Maarten van Wagenberg, interventieradioloog (e-mailadres JanMaarten.van.Wagenberg@mcl.nl).

Zie www.msbvcl.nl voor informatie over het MSB VCL en www.mcl.nl voor algemene informatie over het ziekenhuis.

Sollicitatie

Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kunt u richten aan:

MSB VCL, via e-mail: msbvcl-bureau@mcl.nl, maar bij voorkeur via de button op de website van het MCL: https://www.werkenbijmcl.nl