Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Missie en visie

Missie

Het MSB VCL:

  • levert medisch specialistische kennis en kunde en staat voor verantwoord ondernemen en ontwikkeling.
  • versterkt het topklinische profiel in Friesland en stimuleert en faciliteert samenwerking op het gebied van medisch specialistische zorg in de regio.
  • zet zich in voor beschikbare en betaalbare zorg op de lange termijn.

Visie

Het MSB VCL:

  • zet zijn medisch specialistische kennis, kunde en ondernemerschap in om op basis van gedeelde waarden zorg te leveren, te vernieuwen en te verbeteren, samen met het MCL en zijn samenwerkingspartners.
  • wil, om zijn ambities te realiseren, de juiste (medische) professionals aantrekken. Om medewerkers aan zich te binden, creëert het MSB VCL een duurzaam werk- en ontwikkelklimaat.
  • wil een voortrekkersrol nemen in het (veranderende) medisch specialistische zorglandschap.