Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Maag- darm- en leverziekten

De vakgroep maag-, darm- en leverziekten in het MCL bestaat uit 10 MDL-artsen, die samen de zorg in het MCL en een groot deel van de MDL zorg in het Antionius Sneek verzorgen. De MDL-artsen vormen een zelfstandige maatschap binnen het MSB VCL. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met Heerenveen en Sneek om een regiomaatschap te vormen. De kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel, waarbij in het MCL steeds meer de nadruk komt op hoog-complexe zorg zonder de basis zorg te vergeten.

De vakgroep MDL in het MCL voert MDL-zorg uit over de hele breedte. De speerpunten van de vakgroep zijn: advanced endoscopie, hepatologie/hepatitis, inflammatoire darmziekten, functionele klachten/bekkenbodempathologie. Deze laatste worden in multidisciplinair verband uitgevoerd in het PDS (prikkelbaar darmsyndroom)centrum en het bekkenbodemexpertise centrum. Daarnaast is er de ambitie om van het IBD centrum een expertisecentrum te maken, waarvoor inmiddels een aanvraag is gedaan bij de Stichting Topklinische Ziekenhuizen.

Voor de uitvoering van de veelzijdige MDL-zorg wordt de vakgroep ondersteund door verpleegkundig specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en twee nurse endoscopisten.

De vakgroep verzorgt onderwijs aan arts-assistenten in de (voor)opleiding interne geneeskunde, coassistenten en verpleegkundigen. Verder participeert de vakgroep in multicenter trials en eigen onderzoek.


Maag- darm- en leverziekten