Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden
    Home   ›   Over ons

Over ons

Algemeen
Het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL) is gehuisvest in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Het MSB VCL is een maatschap van vrijgevestigd medisch specialisten en heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen tot een vooruitstrevend bedrijf voor hoogcomplexe medisch specialistische zorg.

Het MSB VCL is een maatschap van de vakgroepen cardiologie, dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, keel-, neus- en oorheelkunde, longziekten, maag-, darm- en leverziekten, neurologie, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, radiologie, reumatologie en urologie.

Locaties
Het MSB VCL is werkzaam in o.a. Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum (Sionsberg), Bergmankliniek en voor o.a. het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), diverse ketenzorgorganisaties en adviesorganen.

STZ en opleiding
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden en Harlingen, voor acute, hoogcomplexe én basiszorg in Friesland. Het MCL is net als 27 andere topklinische ziekenhuizen, lid van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Het MSB VCL komt met acht specialismen in het register voor, te weten reumatologie, gynaecologie, plastische chirurgie, longziekten, orthopedie, interne geneeskunde, MDL en KNO.
Het ziekenhuis is toonaangevend in zorg, opleiding, onderzoek en goed werkgeverschap. Organisatorisch zijn Zorg Eenheden (ZE’s) in verdergaande ontwikkeling met duaal management, bestaande uit een organisatorisch manager en een medisch manager. In MCL wordt je gehoord, gezien en geholpen.