Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Plastische chirugie

Het specialisme plastische chirurgie, officiële benaming ‘plastische chirurgie, handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie’ is het specialisme dat zich bezig houdt met het herstel van vorm en functie van lichaamsdelen. Hierbij gaat het om herstel van lichaamsafwijkingen en verminkingen of uiterlijke onvolkomenheden. Het kan gaan om een aangeboren afwijking (zoals de schisis of aangeboren handafwijkingen) maar ook om afwijkingen die later zijn verkregen, bijvoorbeeld door een ongeval, een infectie of een operatie.
Het is dus geen simpel ‘snijvak’. Het is een creatief vak. Je moet iets maken, je moet bedenken hoe je dat gaat aanpakken en je moet ook nog rekening houden met hoe het resultaat eruit gaat zien. Plastische chirurgie vergt een uitzonderlijk goede kennis van de anatomie. Plastisch chirurgen opereren letterlijk van top tot teen en in de kern draait het werk om weefselverplaatsing. Om dat te kunnen doen, moet je exact weten wat er onder de huid ligt waar je in snijdt: hoe lopen de bloedbanen, de zenuwen, de pezen? Wat kun je verantwoord wegnemen, hoeveel is voldoende om een gat op te vullen? Het is geen nine-to-five job. Je hebt ook diensten en spoedgevallen. Bij een verkeersslachtoffer dat de helft van zijn gezicht is kwijtgeraakt, reconstrueert de plastisch chirurg de neus, de weke delen. Daarnaast behandelen we alle patienten die onze SEH bezoeken met brandwonden en letsels als gevolg van grasmaaiers, heggenscharen, circelzagen, een avondje stappen met wat teveel bier, vuurwerkletsel en snijverwondingen bij ervaren of onervaren klussers. Het hoort allemaal bij het werk dat elke dag doorgaat, ook avonds en nachts. Een van de speerpunten binnen het MCL is de oncoplastische chirurgie: hersteloperaties na het verwijderen van tumoren met gebruikmaking van lokale of vrije lappen. Veelvoorkomend zijn borstreconstructies, maar ook operaties aan het hoofd-halsgebied of bij patienten met blootligend osteosynthese materiaal. Bij dergelijke ingrepen opereer je samen met andere chirurgen. Die samenwerking vereist een persoonlijke eigenschap die volledig tegengesteld is aan het clichébeeld dat er vaak heerst over plastisch chirurgen. Je moet als plastisch chirurg dienstbaar kunnen zijn aan andere disciplines.

De maatschap streeft naar goede kwaliteit van basiszorg met daarnaast voldoende ruimte voor ontwikkeling van middel en hoog-complexe zorg. Doordat wij werken in een STZ-ziekenhuis in een provincie zonder universitair ziekenhuis voorzien wij de gehele regio van plastische zorg, zorg die verdwenen is uit de academie en nu wordt uitgevoerd in het MCL. Onze specialisten verrichten ook poli in Harlingen ter faveure van de eilanden en noord/Holland en in Drachten om de A7 regio te voorzien. Passend bij ons multidisciplinaire karakter participeren wij in meerdere multidisciplinaire besprekingen. Op het gebied van de hoofd en hals problematiek is dit onder andere het schisisteam en de hoofdhals oncologiewerkgroep. Op het gebied van hand en pols problematiek is dit met revalidatie, kinderrevalidatie en ergotherapie, rheumatologie en neurologie. Op het gebied van borstaandoeningen is dit binnen het MDO van de borstkanker zorg en alle belendende specialisten. De maatschap hecht veel betekenis aan de opleiding van artsen tot specialist. Wij hebben opleidingsbevoegdheid voor het hele pallet van 6 jaar voor artsen in opleiding. Daarnaast bieden wij een baan voor basis artsen die als ANIOS bij ons werkzaam zijn en participeren wij in coassistenten begeleiding. Wij participeren in wetenschappelijke multicenter trials op het gebied van oncologie en reconstructie en hebben een aantal promovendi.


Plastische chirugie