Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden

Neurologie

Samenstelling

De vakgroep Neurologie in het Medisch Centrum Leeuwarden, op locatie Leeuwarden en Harlingen, bestaat per 1 januari 2016 uit 11 neurologen (10.5 fte). De vakgroep  kent verschillende speerpunten, zoals MS (expertisecentrum), Parkinson (expertisecentrum), neuro-oncologie, neuromusculaire- en  neurovasculaire aandoeningen.  De KNF-afdeling kent een  groot aanbod qua onderzoeken, waaronder polysomnografie, zenuwechografie en autonoomfunctie onderzoek. Er is een verpleegkundig specialist werkzaam binnen het MS-centrum en een physician assistant  op de afdeling KNF. Ook op de Braincare Unit van de afdeling zijn twee verpleegkundig specialisten werkzaam. Op de polikliniek is er ondersteuning door CVA-, neuro-oncologie-, MS- en Parkinsonverpleegkundigen. Er zijn 8 ANIOS neurologie in dienst, daarnaast vaak 1 of 2 AIOS vanuit de SEH en geriatrieopleiding.

Structuur van de vakgroep

De vakgroep heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de heer dr. N.A. Verwey (voorzitter/secretaris), mevrouw M. Schuurmans (gaat terug treden in 2021), de heer dr. E.A.C.  Beenakker.  Alle leden van de vakgroep kunnen in principe zowel werkzaam zijn in de klinische en poliklinische neurologie als de klinische neurofysiologie.

Binnen de vakgroep zijn er individuele aandachtsgebieden c.q. subspecialisaties. Het uitgangspunt blijft dat iedere neuroloog de kwaliteit van klinische neurologische zorg in zijn volle breedte tijdens diensten moet en kan waarborgen.


Neurologie

Neurologie